Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt ansökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidraget är till för åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik.

Om bidraget

Länsstyrelserna har 65 miljoner kronor att fördela i bidrag varav Jönköping tilldelas 2 823 000 kr. Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek. När slutrapport lämnas in bestämmer länsstyrelsen slutligt om bidragets storlek och slutlig utbetalning. Medlen ska förbrukas senast den 31 december 2020.

Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som

  • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
  • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Ansök om bidrag

Lämna ansökan till Länsstyrelsen i det län där åtgärderna huvudsakligen ska genomföras. Du ansöker via blankett som läggs ut på den här sidan inom kort.

Fyll i blanketten och skicka in den via e-post till senast den 31 mars 2020. Länsstyrelsen avser endast ha ett utlysningstillfälle.

E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Blankett för ansökan om bidrag för säkrad dricksvattentillgång Word, 54.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisningar för ansökan Word, 45.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping