Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

GD-Forum – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030

Människor står på scen och samtalar.

GD-Forum är en plattform för gemensam samverkan för genomförandet av Agenda 2030 i statsförvaltningen. Den 3 mars undertecknade landshövdingar och generaldirektörer en avsikts-förklaring för ökad samverkan i genomförandet av Agenda 2030.

Inom ramen för GD-Forum samverkar och driver svenska myndigheter tillsammans arbetet att nå målen i agendan. GD-Forum möjliggör för myndigheterna att föra en strategisk dialog på ledningsnivå, samtidigt som det skapar möjligheter för samverkan, konkreta samarbeten och partnerskap på operativ nivå. Målet är att gå i bräschen för genomförandet av agendan.

Avsiktsförklaring

Som utgångspunkt för GD-Forum finns en gemensam avsiktsförklaring. Genom avsiktsförklaringen åtar sig myndigheterna att i samverkan bidra till genomförandet av målen i Agenda 2030 inom ramen för sina respektive uppdrag och genom att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet.

Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för myndigheters olika uppdrag och verksamheter, tar myndigheter inom GD-Forum ett avstamp för ökad samverkan i genomförandet av Agenda 2030.

De myndigheter som står bakom denna deklaration bidrar till genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i sin verksamhet utifrån sina kärnuppdrag.

Läs avsiktsförklaringen Pdf, 702.4 kB.

Kontakt