Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10 miljoner till kulturmiljöarbete i Jönköpings län

Byggnad Kristallen. Stora glaspartier.

Riksantikvarieämbetet har i årets fördelning av anslaget till kulturmiljövård fördelat strax över tio miljoner till Jönköpings län. Kulturmiljöanslaget är ett av de viktigaste verktygen i det regionala kulturmiljöarbetet.

Årets inriktningsbeslut som togs av Landshövdingen den 21 februari pekar Länsstyrelsen ut riktlinjerna för årets fördelning. Inför året är en fortsatt prioritering länets två kulturreservat, Högarps by i Vetlanda kommun och Åsens by i Aneby kommun som är viktiga och pedagogiska kulturmiljöer och besöksmål med stora upplevelsevärden. Omkring en tredjedel av tillgängliga medel för fördelning under året går till att stötta och uppmuntra enskilda, föreningar och andra som har ett engagemang för sina lokala kulturmiljöer.

Arbetena varierar från timmerlagningar, konserveringsinsatser och målningsarbeten och i tilldelningen prioriterar Länsstyrelsen skyddade och tillgängliga kulturmiljöer. Två stora projekt som får stöd är den fortsatta restaureringen av Kristallen i Bruzaholm och Kulturgatan i Bodafors. Kristallen är ett mångårigt projekt där ett stycke av länets moderna kulturarv återfår sin glans och blir en mötesplats i lokalsamhället. Kulturgatan i Bodafors är ett nytt projekt som utvecklats till ett vitalt besöksmål och en högintressant nod för hantverk och design. Med utgångspunkt för Bodafors långa tradition som möbeltillverkning har Kulturgatan Bodafors vuxit upp kring Lehmanns Intarsiaverkstad med workshops, gästhantverkare, konstnärer och utställningar. I det projekt som tilldelas medel från både kulturmiljöanslaget och landsbygdsprogrammet kommer B-fabriken, den enda kvarvarande fabriksbyggnaden från Svenska Möbelfabrikerna, att restaureras och ge möjligheter för verksamheten att växa och utvecklas.

I fördelningen utgår Länsstyrelsen från de nationella kulturmiljömålen Länk till annan webbplats. som bland annat ska främja bevarandet, bruket och utvecklingen av en mångfald kulturmiljöer. Som verktyg i prioriteringsarbetet har Länsstyrelsen tagit fram en regional kulturmiljöprofil Länk till annan webbplats. som speglar vad som är representativt för länets materiella kulturarv.

Kontakt