Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövding Helena Jonsson leder utredning om ett fossiloberoende jordbruk.

Landshövding Helena Jonsson. Jönköpings residens i bakgrunden.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med syfte att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Landshövding Helena Jonsson får regeringens uppdrag att leda utredningen.

- Detta är något av ett drömuppdrag. Det ska bli utmanande, roligt och intressant att sätta tänderna i uppgiften. Jag inser att det är komplicerat, men med tanke på klimatutmaningarna, även mycket motiverande, säger landshövding Helena Jonsson.

Sverige har globalt sett och jämfört med EU kommit långt när det gäller att begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan. Av de växthusgasutsläpp som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion sker 75 procent utomlands. Ökad svensk livsmedelsproduktion i linje med livsmedelsstrategin kan bidra till lägre global klimatpåverkan i de fall den ersätter importerade livsmedel med större klimatpåverkan. Jordbruket har också stor potential att bidra med ökad inlagring av kol.

- Jag hoppas att utredningen kan ge förslag som kan resultera i fossiloberoende och ökad lönsamhet för de svenska gröna näringarna, Jonsson säger landshövding Helena Jonsson.

Beslutet att tillsätta en utredning för ett fossiloberoende jordbruk är en del en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Läs Regeringskansliets pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Kontakt