Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen övade totalförsvar

Länsstyrelsen är en av flera aktörer som som deltar i totalförsvarsövning 2020. En övning fördelad på olika tillfällen och olika nivåer i syfte att öka Sveriges motståndskraft.

– Det är verkligen nyttigt att öva. Vi aktörer lär känna varandra, får förståelse för varandras utmaningar och hur vi löser dem tillsammans.

Det säger landshövding Helena Jonsson, som förra veckan tillsammans med medarbetare från Länsstyrelsen i Jönköpings län, andra regionala aktörer, regioner och kommuner, deltog i en totalförsvarsövning (TFÖ 2020). Syftet med övningen var att klargöra roller, ansvar, tillämpning av regelverk och arbetsformer för samverkan i en fiktiv situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp.

Totalförsvarsövning 2020 är den första i Sverige på över 30 år och består av fyra olika aktiviteter som övas på lokal, regional och nationell nivå. Den lokala övningen har Länsstyrelsen genomfört på hemmaplan vid ett tidigare tillfälle. Då med fokus på den egna organisations roll, ansvar och förmåga att verka i både skärpt och högsta beredskap i såväl krigsfara som krig.

I den regionala delen som genomfördes under förra veckan deltog kommuner, länsstyrelser, myndigheter, regioner, frivilliga försvarsorganisationer med flera. Deltagarna fick bland annat öva samverkan och att gemensamt inrikta, samordna och prioritera tillgängliga resurser.

Syftet med övningen är att stärka den samlade förmågan i vårt totalförsvar för att skydda vårt demokratiska system.

– När alla, från enskilda medborgare till kommuner, myndighet och försvarsmakten bygger kunskap o förmåga då bygger vi totalförsvaret starkt, avslutar Helena Jonsson. 

Vy över svenska skärgården.

Foto: Alexander Gustafsson Försvarsmakten

Kontakt