Publiceringsdatum: 23 januari 2020

Senast uppdaterad: torsdag 23 januari, 15.20

Förslag till beslut om vattenskyddsområde

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde Båraryd och Slätteryd i Gislaveds kommun.

Förslaget innehåller föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Förslaget finns tillgängligt hos Gislaveds kommun och Länsstyrelsen (beteckning: 513-1705-2019). Eventuella yttranden ska inkomma till Länsstyrelsen senast 17 april 2020.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping