Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om vattenskyddsområde

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde Båraryd och Slätteryd i Gislaveds kommun.

Förslaget innehåller föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Förslaget finns tillgängligt hos Gislaveds kommun och Länsstyrelsen (beteckning: 513-1705-2019). Eventuella yttranden ska inkomma till Länsstyrelsen senast 17 april 2020.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping