Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jönköpings län bäst på solceller

Idag presenterade energimyndigheten hur mycket stöd till solceller som betalats ut till länen i landet. Jönköpings län är det län som får mest stöd per invånare i hela landet. Det visar att det vi gör, ger påtagliga effekter.

Från det att staten började betala stöd till solcellsanläggningar fram till november 2019 har invånarna i Jönköpings län beviljats stöd för nästan 200 miljoner kronor. Det blir 546 kronor per invånare vilket är den högsta siffran bland alla landets län.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har länge arbetat med solel och Klimatrådet har haft flera aktiviteter och satsningar som haft som syfte att få fler att installera mer. De här satsningarna visar sig ha haft en effekt på invånarnas intresse för att själva installera en solcellsanläggning på sitt villatak eller kanske på en ladugård.

– Det är rimligt att anta att många samverkanssatsningar som Klimatrådet bidragit till, placerar Jönköpings län just i topp, säger Andreas Olsson som är Klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Intresset för solceller är stort

På Länsstyrelsens webbplats är sidan Stöd till solceller en av de mest besökta sidorna och ordet solceller är ett av de mest använda sökorden på webbplatsen. Det bekräftar att frågan intresserar många.

Kontakt