Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av älgjakten 2019

Älgtjur vandrar i myrmark. Foto: Kenneth Johansson.

Älgjakten i länet inleddes den oktober. Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationens klövviltsutskott har gjort en uppföljning av hittills rapporterade älgar.

Sedan älgjakten drog igång den 14 oktober har cirka 1750 älgar fällts. Det är en något lägre avskjutning jämfört med det antal fällda älgar som rapporterades inom samma period förra året. En oroande utveckling vi ser är att reproduktionen i länet fortsätter att sjunka. Andel älgkor med två kalvar är mycket låg.

Avskjutning

Hittills är avskjutningen på en låg nyttjandegrad i förhållande till beslutade avskjutningsmål för hondjur och särskilt för kalvar

Slaktvikterna visar att kalvvikter (20% har en slaktvikt under 50 kg) ökar något, hos vuxna djur är det små skillnader jämfört med de senaste åren (10 % av de vuxna har en slaktvikt under 120 kg). Det finns en hög andel små djur i populationen.

Det råder ingen kalvbrist (trots minskad reproduktion) och att avskjutningen av i första hand kalvar behövs (hondjur i andra hand) för att uppnå avskjutningsmålen. På så vis kan vi begränsa de ökande antalet viltolyckor och dämpa betesskador på skog.

Det är viktigt att avskjutningsmålen uppnås. Felaktig inriktning i avskjutningen påverkar främst älgstammens kvalitativa utveckling mycket negativt men även den numära utvecklingen som en effekt av sjunkande reproduktion vid felaktig sammansättning och låg medelålder i populationen!

Länsstyrelsen uppmanar därför älgjägare till följande inom medgivna avskjutningsmål:

  • Byt inte ut hondjur mot tjur.
  • Vuxna djur kan bytas mot kalv, speciellt om reproduktionen är låg i området.
  • Skjut alla små kalvar och små svaga vuxna individer.
  • Var försiktig vid avskjutning av hög-reproduktiva djur (stora hon- och handjur exempelvis ko med dubbelkalv)
  • Tag kontakt med älgförvaltningsgruppen för rådgivning vid avvikelse jämfört med de beslutade avskjutningsålen.

Statistik om älgjakten Länk till annan webbplats.

 

Kontakt