Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tobaksfria veckan

Foto: Björn Lindberg.

Idag startar Tobaksfria veckan, som är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025.

Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn enligt barnkonventionen. Tobakspolitiken berör barn i allra högsta grad. Detta i form av barns utveckling, hälsa och uppväxtvillkor påverkas av tobaksproduktion, tobaksanvändning och tobaksreklam.

Enligt studien om tobaksförebyggande arbete i skolan, är vårdnadshavares roll i det tobaksförebyggande arbetet viktig. Den kvalitativa studien genomförds av Länsstyrelser i flera sydlän. Studien genomfördes för att få en bättre förståelse för hur arbetet i skolan bör bedrivas framåt för att uppnå intentionerna med rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid.

- I studien framkommer bland annat att de viktigaste parterna i det förebyggande arbetet är föräldrar och kompisar. Ungdomarna uppger själva att föräldrarna tidigt behöver tydliggöra för sina barn vilka negativa effekter tobaksbruk ger, säger Elin Undevall, ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

www.tobaksfriskoltid.se/ Länk till annan webbplats.

Tobak och FN:s konvention om barns rättigheter Länk till annan webbplats.

Kontakt