Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så många nyanlända ska varje kommun i länet ta emot nästa år

I oktober fattade regeringen beslut om hur många nyanlända varje län ska ta emot på anvisning under 2019. Nu har Länsstyrelsen i Jönköpings län fattat beslut om anvisningar till länets kommuner

Totalt beräknas 24 000 nyanlända personer bosätta sig i Sveriges kommuner under nästa år – en minskning med 14 000 jämfört med 2019. Flertalet, 16 900 personer, beräknas ordna bosättningen på egen hand. Resterande 7 100 behöver hjälp med bosättningen av landets kommuner.

Av de 7 100 som behöver hjälp ska 1017 bosättas i kommunerna i Jönköpings län. 206 av dessa ska tas emot på anvisning.

Fördelningen till kommuner utgår från dessa kriterier:

  • Kommunens arbetsmarknadsförutsättningar
  • Befolkningsantalet
  • Tidigare mottagande
  • Antalet asylsökande som vistas i kommunerna

Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner i Jönköpings län 2020. Pdf, 63.4 kB.

Bosättningslagen

Bosättningslagen ligger till grund för besluten om läns- och kommuntal. Lagen innebär att kommuner ska ta emot anvisade nyanlända i kommunen och tillhandahålla bostad till dem. Syftet med lagen är en jämnare fördelning av nyanlända mellan landets kommuner och bättre förutsättningar för etablering och integration. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner tas hänsyn till kommuners arbetsmarknads-förutsättningar, befolkningsstorlek och det sammantagna mottagandet av nyanlända och asylsökande. Vid beslut om kommuntal får länsstyrelserna även ta hänsyn till bostadssituationen.

Kommunerna tar emot nyanlända dels på anvisning enligt bosättningslagen, och dels genom att nyanlända själva bosätter sig i kommunen, så kallad självbosättning. Självbosättningen beräknas utgöra mer än två tredjedelar av det totala kommunmottagandet under 2020.

 

Kontakt