Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svarthuvad snigel funnen i Jönköpings län

Svarthuvad snigel. Foto: Karin Torgersson.

Svarthuvad snigel. Foto: Karin Torgersson.

Svarthuvad snigel med ursprung i Kaukasus upptäcktes nyligen i Sverige. Nu har arten påträffats i Gislaveds kommun.

I slutet av oktober påträffades arten svarthuvad snigel (Krynickilus melanocephalus) för första gången i Sverige. Nu har arten även påträffats på en villatomt i Gislaved. Det är ännu oklart hur invasiv den är här och därför är det viktigt att begränsa spridningen.

Eftersom arten är ny i Sverige så saknas för närvarande en heltäckande kunskap om artens ekologi och invasivitet i landet. Snigeln är inte listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter och den omfattas inte heller av någon annan lagstiftning.

Vi ber om hjälp att rapportera in eventuella observationer av arten. Gärna så snart som möjligt då de vuxna individerna dör under vintern. Äggen ligger kvar i jorden och kläcks till våren.

Rapportera fynd av svarthuvad snigel

Om du hittar svarthuvad snigel i naturen eller i din trädgård är det till stor hjälp att du rapporterar det till Artportalen och myndigheterna via invasivaarter.nu. Det är viktigt att man med rapporten bifogar bilder av arten.

www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping