Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var leker rödingen i Vättern?

Under tre år pågår en inventering av rödingens lekområden i Vättern. Med start vecka 42 genomförs den sista fältinventeringen som ska svara på om fler lekområden används idag än för cirka 10 år sedan då situationen för Vätterns röding var sämre.

Då Vätterns röding är ekologiskt betydelsefull så har arten undersökts regelbundet, bland annat genom riktade lekprovfisken. Provfisken sker inom artens förmodade lekområden och har utförts årligen mellan 2004 och 2009. Sammantaget pekar de senaste årens fiskeribiologiska undersökningar på att den negativa trenden har brutits. Även de ökade rödingfångsterna inom yrkes- och sportfisket visar en fortsatt bra utveckling för beståndet.

För att få svar på om det ökade beståndet har lett till att fler lekplatser används så inventeras alla lekområden mellan 2017 och 2019. Undersökningen genomförs i huvudsak genom att lägga nät på rödingens lekplatser. Tidigare undersökningar har lyckats identifiera 48 förmodade lekplatser. Utöver detta finns även 18 ytterligare möjliga lokaler.

Undersökningen visar att det finns fler lekande rödingar och rödinglek på nya möjliga lokaler och lekplatser som inte nyttjats under de senaste 40–60 åren. Det är positiva resultat som är till nytta för förvaltningen av rödingbeståndet. Under vecka 42 genomförs den sista inventeringen i fält.

Om provfiskemetoden

Vid undersökningen vägs, mäts och könsbestäms varje enskild röding och förses med ett synligt individuellt märke (Floy Tag) med löpnummer och adressen till SLU:s Sötvattenslaboratorium. Rapportera till SLU Länk till annan webbplats.. Några millimeter av fenan sparas också för framtida genetiska studier. När dessa moment är klara återutsätts rödingen levande. Metoden har visat sig vara skonsam för rödingen.

Röding i Vättern Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping