Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur samverkar organisationer och myndigheter vid en allvarlig samhällsstörning? Detta ska myndigheter och frivillig-organisationer i länet öva i oktober.

Bandvagn. Foto: Jonas Bärnheim.

Foto: Jonas Bärnheim.

Den 11 - 13 oktober genomförs en regional samverkansövning och samövning av frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län.

Övningen ska svara på om den regionala förstärkningsresursen, benämnd MTE, har tillräckligt med personal, material och förmåga för att utgöra den förstärkningsresurs som avtalats med länets aktörer ingående i krishanteringssystemet.

- Målet för övningen är att kunskapshöja de frivilliga förstärkningsresurserna. Det är ett viktigt tillfälle för att skapa och för framtiden etablera en bra samverkan mellan frivilliga försvarsorganisationer, övriga civila förstärkningsresurser och aktörer i F-samverkan säger Kurt Lindberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Under övningen kommer moment som första hjälpen, kommunikation, eftersök, åtgärder vid höga flöden, transporter av vatten och drivmedel, reservkraft, transporter i väglös terräng att testas.

Frivilliga automobilkåren, FAK, tillsammans med aktörerna i F-samverkan (Länsstyrelsen, länets kommuner, Regionen, Polisen) svarar för övningsledningen och instruktörer för utbildningsmomentet.

Media bjuds in att närvara vid övningen. Samling vid Axamo brandövningsplats lördagen den 12 oktober klockan 09.30.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping