Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En viltolycka var 8:e minut

Fotograf: Kenneth Johansson.

Var 8:e minut sker en viltolycka i Sverige. Det innebär att över 62 000 årligen är inblandade i en viltolycka. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 23- 29 september.

Viltolyckorna är många och har ökat de senaste åren. Under 2018 skedde över 63 000 viltolyckor, en siffra som verkar hålla i sig under 2019. Insatsveckan syftar till att få trafikanter att bli uppmärksamma på vilda djurs närvaro vid vägar.

- Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter, såväl bilförare som yrkesförare uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utefter våra vägar och att det är viktigt att anpassa körsättet. Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, säger Pernilla Persson på Nationella Viltolycksrådet.

Sett till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige så råkar nästan var 100:e ut för en viltolycka. Över 30 procent av viltolyckorna sker dessutom i de tre storstadslänen.

En viltolycka ska alltid rapporteras till Polisen via 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det. I Viltolycksappen kan trafikanten ange exakt plats för sammanstötningen via koordinater som appen visar.
En olycksplats måste också markeras vilket sker bäst genom att använda viltolycksremsan som finns att hämta hos Bilprovningen eller Polismyndigheten.

Under insatsveckan kommer uppmärksamheten även att riktas på de eftersöksjägare som utför eftersök av vilda djur som varit inblandade i en olycka. Under spårningen är eftersöksjägaren både på vägen och omkring olycksplatsen och varningstrianglar är utplacerade. För fordonsförare är det en signal att sänka hastigheten och passera platsen försiktigt.

Insatsveckan
Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna i Nationella Viltolycksrådet ingår. Under veckan kommer utdelning av informationsmaterial att ske i samband med trafikkontroller, vid köpcentra och andra mötesplatser. Polisen kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på vissa viltolycksdrabbade vägar.

Nationella viltolycksrådet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping