Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Johan Löwenadler Davidsson nytt länsråd i Jönköping

Johan L Davidsson

Regeringen har idag utnämnt Johan Löwenadler Davidsson till nytt länsråd i Jönköpings län. Johan kommer närmast från en tjänst som biträdande generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

- Det är mycket hedrande och spännande att bli utsedd till länsråd i Jönköpings län och få möjligheten att vara med och leda länsstyrelsen med dess viktiga och komplexa uppdrag. Det ska bli spännande att få bli en del av detta och att få möta länsstyrelsen och dess medarbetare från insidan.

Det är kanske extra passande att det var just idag, när regeringen håller sammanträde här i Jönköping, som de fattade beslut om att förordna Johan Löwenadler Davidsson till nytt länsråd. Hans förordnade sträcker sig i fem år, fram till den 31 oktober 2024.

Johan är 52 år gammal utbildad jurist vid Lunds universitet och kommer närmast från en roll som biträdande generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten. Johan har en lång erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom svenska myndigheter.

- Jönköping är inte helt nytt för mig. Under åren 1995 – 2006 arbetade jag bland annat på Jordbruksverket. Där arbetade jag mycket med digitalisering och verksamhetsutveckling, och var bland annat med och etablerade en myndighetsgemensam kundtjänst.

- Johan besitter många kompetenser som vi har stor nytta av i vår organisation. Jag är övertygad om att han kommer vara en viktig del i arbetet med att fortsätta utveckla och driva vår myndighet, säger landshövding Helena Jonsson.

Johan Löwenadler Davidsson kommer att tillträda som länsråd den 7 oktober.

Kontakt