Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen undersöker hur rödingen mår i Vättern

Just nu genomför Länsstyrelserna ett storskaligt nätprovfiske i Vättern för att få en uppdaterad bild av rödingbeståndets utveckling i sjön. Resultatet kommer att bli ett betydelsefullt underlag för den fortsatta förvaltningen av rödingen och Vätterns andra värdefulla fiskbestånd.

Det finns flera fiskarter i Vättern som både är av stort biologiskt värde och samtidigt betydelsefulla för fisket. Bland dessa arter märks särskilt röding, öring och sik, men även arter som lake, siklöja och abborre är av betydelse. Fiskebestånden är även en bra indikator på statusen för hela Vätterns ekosystem. För att följa upp hur fiskbestånden ute i Vättern utvecklas genomför Länsstyrelserna runt Vättern nu ett omfattande nätprovfiske.

– Det är särskilt viktigt är att följa upp rödingbeståndet då vi i senaste provfisket för två år sedan konstaterade en negativ avvikelse i fångsterna för just röding. Därför vill vi se om resultatet 2017 var en engångsföreteelse eller om rödingbeståndet faktiskt minskat, säger Anton Halldén, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping.

Fyra områden

Det är personal och från Länsstyrelsen i Jönköping och Västra Götalands län som just nu nätprovfiskar fyra områden i Vättern. Två områden är totalfredade för fiske(Tängan och Norrgrundet) och de två andra är områden där det är tillåtet att fiska. Provfisket pågår denna och nästa vecka (v30 - 31) och till sin hjälp har länsstyrelserna även flera frivilliga personer med stort intresse för Vättern.

Vetenskaplig undersökning

För att se till att fiskena och resultathantering genomförs på ett vetenskapligt sätt har sötvattenslaboratoriet vid Statens lantbruksuniversitet (SLU) varit med vid planeringen av fiskena. Resultaten kommer att användas för att förvalta fiskbestånden i Vättern långsiktigt hållbart för att ge välmående fiskbestånd som tål fiske även i framtiden. Inte minst är underlaget av stor vikt för den fortsatta förvaltningen av Vätterns unika rödingbestånd.

Kontakt