Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältsäsong 2019 med biologiska och vattenkemiska undersökningar

Vattendrag som ska elfiskas

För att utvärdera försurningspåverkan och den genomförda kalkningens effekt genomförs en rad olika undersökningar under sommaren såsom nätprovfiske, elfiske, kräftprovfiske och vattenprovtagning.

Länsstyrelsen planerar att nätprovfiska 16 sjöar i länet under vecka 29-33. Vilka sjöarna är framgår av tabellen nedan. Sex sjöar ingår inte i kalkeffektuppföljningen (fetlagda i tabellen nedan) utan samfinansieras i de flesta fall av kommun, länsstyrelse och fiskevårdsområdesförening.

Tabell med sjöar som ska nätprovfiskas 2019

73 lokaler i vattendrag kommer att elfiskas under några veckor med början i mitten av juli. Undersökningarna kommer att utföras av en konsult.

Under vecka 33-34 kommer vattenprovtagning att pågå i våra större kalkade sjöar och vattendrag. Om det blir en regnig sommar kommer även mindre sjöar och vattendrag provtas av Länsstyrelsen och provtagare på länets kommuner.

I vecka 37 planeras provfiske av den hotade inhemska flodkräftan i fem sjöar och vattendrag.

Kontakt