Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränningar i Stolpaberg och Nennesmo

Naturreservaten Stolpaberg och Nennesmo ska skötas med naturvårdsbränningar för att återskapa naturvärden. Bränningarna är en del i det EU-finansierade projektet Life Taiga.

Syftet med bränningarna i naturreservaten Stolpaberg (Vetlanda kommun) och Nennesmo (Gislaveds kommun) är att vårda och återskapa brandpräglade skogsmiljöer. Vissa arter behöver bränd skog för sin långsiktiga överlevnad, men även vanligare arter som tjäder och blåbär gynnas av en naturvårdsbränning. Bränningen är en del i reservatens planerade skötsel och genomförs av erfarna och särskilt utbildade personer. Bränningarna kommer att gynna den biologiska mångfalden och är också en del i Sveriges åtagande gentemot EU att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arter och miljöer i Natura 2000-områden.

Uppdatering 2019-07-09

Sent på fredagseftermiddagen den 28 juni påbörjades naturvårdsbränningen i naturreservatet Stolpaberg. Bevakning och viss släckning sker fortfarande och beräknas pågå till slutet av denna vecka. På grund av säkerhetsskäl uppmanas besökare att undvika området.

Bränningen startade vid 15 tiden på fredagseftermiddagen efter att alla gränser vattnats ordentligt. Tändningen av området fortsatte stegvis fram till klockan ett på natten mot lördagen. Säkerheten är viktig i samband med bränningarna och kontakt med räddningstjänsten skedde regelbundet. Den omkringliggande skogen vaktades av patrullerande bevakare samtidigt som bränningens yttergränser bevakades.

Rökutvecklingen blir ofta kraftig vid en naturvårdsbränning och röklukt kan kännas i flera dagar. Det är tyvärr svårt att förutse var röken tar vägen på längre avstånd från brännan, då det bland annat beror på hur luftlagren är skiktade. Små ändringar i vindriktningen kan snabbt ge stora förändringar i vart röken sprider sig och var det kan uppstå mer koncentrerade ansamlingar av rök. Länsstyrelsen beklagar om någon känt sig besvärad av röken från bränningen i Stolpaberg.

En dryg vecka efter att bränningen påbörjades finns det fortfarande enstaka glödbränder kvar i mitten av det brända området och de kommer att ryka under ytterligare några dagar. Det är helt enligt planen och viktigt för att få de blottor av mineraljord som krävs för att få den groning av frön från tall- och lövträd som eftersträvas. Gränserna mot kringliggande mark är breda och säkra. Bevakningen fortsätter framöver varje dag under de mest kritiska timmarna på dygnet. Inne i brännan finns det en del träd som fått rötterna avbrända och dessa träd riskerar att ramla oförutsägbart. Det är inte förbjudet att besöka bränningsområdet, men på grund av säkerhetsskäl avråder vi från besök fram till dess att det dragit förbi några ordentliga höststormar.

Vi kan redan nu se att resultatet av bränningen kommer ge både gott om grov, bränd ved till sällsynta insekter och mineraljordsblottor till tall- och aspfrön och sandbin. I det område som brändes 2015, och som gränsar till årets naturvårdsbränning, har inventeringar visat att sällsynta brandinsekter, bland annat sotsvart praktbagge, hittat till området. I brännan från 2015 är det nu också fullt av blåbär i den solöppna skogen - till glädje för både tjädrar och bärplockare. Årets bränning ser ut att leverera ett minst lika bra resultat för naturvärdena.

 

Stolpaberg

Bränningsobjektet är ca 20 hektar stort och ligger i naturreservatet och Natura2000-området Stolpaberg, ca 2 km väster om Lemnhult i Vetlanda kommun. I Stolpaberg är det viktigaste målen med bränningen att minska mängden granar. I området finns unika 300-åriga tallar som börjar skuggas ut av uppträngande gran. Bränningen kommer även att gynna annan biologisk mångfald i området, som tjäder och hackspettar. Bränningen är en del i Sveriges åtagande gentemot EU att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arter och miljöer i Natura 2000-områden.

Bränningsplan för naturreservatet Stolpaberg Pdf, 3.2 MB.

Nennesmo

Bränningsobjektet är ca 25 ha stort och ligger ca 10 km syd/sydsydost om Gislaved och Anderstorp, 10 km nordost om Smålandsstenar och ca 5 km nordväst om Reftele. Även här är syftet att minska mängden gran och gynna tall och arter knutna till tall. Bränningen kommer att genomföras av Skogssällskapets förvaltnings AB, som har tidigare erfarenhet från flera bränningsuppdrag. Länsstyrelsen kommer också att ha personal på plats under bränningen.

Bränningsplan för naturreservatet Nennesmo Pdf, 1.3 MB.

Var uppmärksam!

Länsstyrelsen vill uppmana dig som besöker något av naturreservaten efter bränningen att iaktta stor försiktighet, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Bränningarna är en del i det EU-finansierade projektet Life Taiga.
Läs mer om Life Taiga. Länk till annan webbplats.


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping