Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Äldre och unga missgynnas visar en ny bostadsmarknadsrapport

Foto: Symbolbilder

Den nya bostadsmarknadsanalysen för länet visar att befolkningen i länet fortsätter att öka samtidigt som det råder ett underskott på bostäder i 11 av 13 kommuner vilket är en allvarlig situation.

Alla länets kommuner förutom en ökade i befolkning under 2018 och Jönköpings län fick ca 3600 nya invånare. Enligt kommunernas bedömning är det underskott på bostäder i 11 av 13 kommuner vilket är en allvarlig situation. Jämfört med för ett år sedan är det dock något bättre. Då bedömde samtliga kommuner att det rådde underskott på bostäder.

Underskottet på bostäder slår särskilt hårt mot hushåll som är nya på bostads-marknaden och hushåll med lägre inkomster. Länsstyrelsens bedömning är att de satsningar som lanserats på lokal och nationell nivå för att få fram fler och billigare bostäder inte är tillräckliga.

- Vi har under flera år konstaterat att bostadssituationen slår särskilt hårt mot hushåll som är nya på bostadsmarknaden och hushåll med lägre inkomster. Utmaningarna finns kvar trots stora insatser från kommuner och allmännyttor i länet. Att ha en egen bostad, ett hem, är en förutsättning för att kunna leva ett tryggt liv. Därför måste vi fortsätta det goda arbetet med bostadsförsörjning i länet säger Karin von Zweigbergk, samhällsplanerare vid Länsstyrelsen.

Flera av länets kommuner uppger också att det finns en oro hos den äldre delen av befolkningen vad gäller deras framtida boendesituation. Kommunerna lyfter särskilt behovet av att kunna erbjuda trygghetsboende som ett alternativ för den som vill flytta från sin villa. Behovet är stort i mindre orter som oftast har ett begränsat utbud av lägenheter.

- Det långsiktiga arbetet med att klara en bostadsförsörjning för alla kommer att kräva stor ansträngning från såväl kommuner och verksamma aktörer på bostadsmarknaden som från staten, säger Karin von Zweigbergk.

2019:11 Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2019


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping