Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

66 miljoner till integrationsprojekt

I år kommer länsstyrelserna att dela ut omkring 66 miljoner kronor till kommunerna för deras arbete med integration. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Intresset för att söka medel har varit stort.

Länsstyrelserna delar varje år ut utvecklingsmedel (§ 37 a) till kommuner runt om i Sverige för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända invandrare och asylsökande. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. För 2019 hade länsstyrelserna drygt 66 miljoner kronor att fördela. En av årets prioriteringsgrunder har varit barnperspektivet och jämställdhetsarbetet. Några av de beviljade projekten är Pappa i det nya landet (Perstorps kommun), Jämställdhet för alla (Sollefteå kommun), Svenska med baby (Sundsvalls kommun).

- Av projektbudgeten har regeringen märkt 15 miljoner till föräldralediga. Att satsa på föräldralediga och jämställdhetsfrågor är en viktig prioritering och därför känns det extra bra att hela 43,9 miljoner går till den typen av insatser att säger Michella Zayat, samordnare utvecklingsmedel vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.  

Totalt sett har länsstyrelserna fått in 225 ansökningar från kommuner runtom i landet. Av de som sökte fick 131 helt eller delvist bifall på sin ansökan. Länsstyrelsen i Jönköpings län är sedan 2014 ansvarig för att fatta beslut om och betala ut medel till de sökande kommunerna. 

Samtliga beviljade projekt Pdf, 172.2 kB.

Kontakt