Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner bättre samverkan behövs för mer service

Statlig närvaro mätt i antalet statliga arbetsställen finns i alla Sveriges kommuner – utom 15. Det här framgår av den delredovisning av den kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram.

Hur statliga myndigheter finns representerade kan läsas på två sätt: Mätt i antalet statliga arbetsställen -där de tre storstadslänen ligger i topp, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Eller mätt i antal arbetsställen per invånare – där Norrbotten, Jämtland och Gotland har flest.

På kommunnivå sticker residensstäderna ut med flest statliga arbetsställen, men mätt i kontor per invånare så blir kartan annorlunda och flera stora kommuner i Norrlands inland dominerar.

Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. De 15 kommuner* som helt saknar närvaro är i huvudsak mindre kommuner där arbetsplatser finns i angränsande kommuner Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308 st) och har också störst geografisk spridning. (finns i 254 av landets 290 kommuner).

- Det är väldigt bra att vi nu gör en kartläggning av den statliga närvaron i landet för att öka medvetenheten. Att vi upprätthåller en god service till medborgarna är en prioriterad fråga för myndigheterna. Det är viktigt att arbeta vidare för att alltid ha en så bra samverkan som möjligt mellan grannkommuner med statliga kontor och myndigheter, säger landshövding Helena Jonsson.

Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år.

*) Statliga arbetsställen saknas i dessa 15 kommuner: Nykvarn i Södermanlands län, Ydre i Östergötlands, Aneby, Gnosjö, Mullsjö, Habo i Jönköpings län, Osby i Skåne län, Grästorp, Essunga, Gullspång, Töreboda, Hjo i Västra Götalands län samt. Gagnef, Orsa och Säter i Dalarnas län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping