Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bushresa - en dag om jordbruks-markens värde och framtid 

Det finns ett viktigt samband mellan den svenska livsmedelsproduktionen och hushållandet av vår jordbruksmark. Tisdagen den 11 juni kommer Länsstyrelsen i samarbete med Landsbygdsnätverket och LRF att genomföra en landsbygdsresa för inbjudna politiker och tjänstemän samt lantbruksföretagare.​​​​​​​

De senaste åren har det svenska lantbrukets stora framtida utmaningar diskuterats. Lönsamheten minskar medan exploateringstrycket på jordbruksmark från bebyggelse och industri ökar. Samtidigt diskuteras behovet av en ökad självförsörjningsgrad. Vad är samhället egentligen beredd att betala för den miljönytta och de ekosystemtjänster man får genom ett aktivt lantbruk med hävdade marker?

Under resan kommer vi att vid olika besök i länet att diskutera jordbrukets utmaningar och framtid. Vad har förändrats? Varför minskar antalet jordbruksföretag? Hur utvecklar vi landsbygden tillsammans?

Politiker och tjänstemän kommer att följa med under resan.

Vi välkomnar pressen att delta vid några av våra resmål!

Tallnäs Stiftsgård klockan 12:30-14:00
I samband med lunchen berättar Therese Lundell (kostchef) samt Tamara Modric (upphandlingschef) från Vaggeryds kommun och Emma Persson från Häradsköp om utformning av modellen kring kommunens upphandlingar av livsmedel.

Bratteborgs gård, Vaggeryd klockan 14:30-16:00
Martin Björn som driver Bratteborgs gård, berättar om gården och arbetet med att driva den och utmaningar lantbruksföretagare står inför.

För att delta vid något av resmålen ber vi er att kontakta oss

Kontakt