Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte med regionala rådet

Onsdagen den 29 maj genomförs ett möte med det Regionala rådet i. Deltagare är länets kommuner och Ydre kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Polisen, SOS Alarm, Försvarsmakten med flera.

Inom ramen för F-samverkan i Jönköpings län finns ett Regionalt råd där medlemmar består av ledningarna från länets samtliga kommuner och Ydre kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Polisen, SOS Alarm, Försvarsmakten med flera, och landshövding Helena Johnsson är ordförande.

Syftet med det regionala rådet är att i ett brett forum förankra arbetssätt och därmed skapa förutsättningar för arbetet med krishanteringsfrågor samt att förmedla nyheter och aktuella frågor inom området. Under 2018 sammanträdde rådet vid två tillfällen med anledning av sommarens torka. Utöver vid samhällsstörningar träffas rådet en gång per mandatperiod. Nu kallar Länsstyrelsen därför till möte.

Vid dagens möte ges aktuella lägesbilder och hur beredskapen inför sommaren ser ut.

Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen och fungerar som en länk mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Vi ska tillsammans inom F-samverkan ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.
 

Kontakt