Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antalet genomförda åtgärder inom miljö och klimat ökar i länet

Åtgärdsprogrammet

Länets arbete med åtgärder inom miljömål och klimatanpassning har haft en positiv utveckling under 2018. Det visar den rapport som årligen tas fram för att följa upp och sammanställa arbetet.

För att bidra till Sveriges nationella miljömål har åtgärdsprogram för Jönköpings län tagits
fram av Länsstyrelsen i bred samverkan med andra aktörer. Åtgärdsprogrammen är
uppdelade så att de berör några miljökvalitetsmål var och programmen innehåller åtgärder
som ska bidra till måluppfyllelsen för respektive miljökvalitetsmål.

Flera aktörer är inblandade i åtgärdsarbetet - både Länsstyrelsen, länets kommuner samt andra myndigheter, organisationer och företag. Flest åtgärder har genomförts inom programmet Minskad klimatpåverkan. Samtidigt som programmet är inne på sitt sista år återstår dock 52 procent av åtgärderna att genomföra.

Som helhet går åtgärdsarbetet framåt och antalet åtgärder som genomförts har ökat jämfört med förra året. Åtgärdsprogrammet Grön handlingsplan, som vid uppföljningen endast varat ett halvår, har fått en bra start med nära 60 procent påbörjade åtgärder.

Det är värt att poängtera att Länsstyrelsen, kommunerna och övriga aktörer även arbetar med åtgärder och insatser för miljön som ligger utanför åtgärdsprogrammen. Det miljöarbetet redovisas däremot inte i denna rapport.

2019:05 Redovisning av åtgärdsuppföljning


Kontakt