Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidra inte till att sprida afrikansk svinpest

Just nu sprids den afrikanska svinpesten i Europa. Vi människan spelar en stor roll i spridningen genom att vi tar med oss till exempel gris- och vildsvinsprodukter från smittade områden.

Viruset som orsakar sjukdomen kan också spridas via stövlar, kläder och annat som inte är ordentligt rengjort efter vistelse i områden där sjukdomen finns.

Ge inte grisar matrester

Du får inte utfodra dina grisar med matrester. Detta gäller alla grisar, både de som hålls för kommersiella ändamål och de som hålls som hobby eller sällskap. En köttbit som är helt ofarlig för människor kan få förödande konsekvenser om den ges till en gris.

Det räcker med att det som kommer från köket har kommit i kontakt med något animaliskt, för att det ska vara förbjudet.

Din grishållning ska registreras

Du som har grisar måste registrera dem hos Jordbruksverket. Detta gäller hobbygrisar eller minigris. När du har registrerat dig får du ett produktionsplatsnummer. Din registrering är viktig för att myndigheterna vid behov ska kunna spåra smitta och vidta motåtgärder eller förebyggande åtgärder.

Vildsvin får inte fångas och transporteras

Du får inte fånga in vildsvin annat än för avlivning för jaktändamål. Hägnade vildsvin får inte heller släppas ut i det fria. Om du fångar in ett vildsvin på en plats och släpper lös det på annan plats, riskerar du att sprida smittor från ett område till ett annat.

Så här håller vi afrikansk svinpest borta

 • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
 • Mata inte grisar med matrester.
 • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostering av matavfall ska alltid ske i sluten behållare.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
 • Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.
 • Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige. Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.
 • Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.
 • Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt på om du hittar ett självdött vildsvin.
  Telefon: 018-67 40 00

Kontakt