Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud upphör

naturvårdsbränning

Eldningsförbudet som infördes den 24 april 2019 för Jönköpings län kommun upphör att gälla från och med den 2 maj 2019 kl 17:00. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.

Bakgrund/ Motivering

Med anledning av att vi ser att kallare väder, med både regn och eventuell snö är på väg in över länet så är det inte längre motiverat att ha kvar ett fortsatt eldningsförbud i området. Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av brandingenjör i beredskap.

Försiktighet gäller fortfarande

Även om det inte är eldningsförbud är det fortfarande mycket torrt i skog och mark och det kan lätt börja brinna om du eldar ute. Du bör vara försiktig vid all hantering av eld, även grillning.

Kontakt