Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny viltförvaltningsdelegation

Länsstyrelsen har beslutat om en ny sammansättning av viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen består av 15 ordinarie ledamöter och deras ersättare. 9 av dessa är nya, resten har varit med några år eller ännu längre för vissa. Ledamöterna representerar olika intressegrupper; jakt och viltvård, naturvård, natur- och ekoturism, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, trafiksäkerhet och illegal jakt, yrkesfisket och friluftsintresset. Utöver dessa intressegrupper består delegationen av 5 politiker och två adjungerade med särskild kunskap om jakt och skog.

Det första mötet för den nya delegationen hölls den 26 mars och det var en möjlighet att stämma av nuläget i viltförvaltningen och ge både nya och gamla en bred bas att stå på inför kommande frågor och beslut. Nästa möte är den 28 maj.

Intresseområde

Namn

Funktion

Organisation


Helena Jonsson

ordförande

Länsstyrelsen i Jönköping

Politiker

Lars Park (L)

ledamot

Region Jönköpings län


Pelle Philip
(C)

ersättare

Region Jönköpings län


Erik Lagärde (KD)

ledamot

Region Jönköpings län


Irene Oskarsson (KD)

ersättare

Region Jönköpings län


Eva Eliasson (S)

ledamot

Region Jönköpings län


Johan Starck (S)

ersättare

Region Jönköpings län


Bertil Nilsson (M)

ledamot

Region Jönköpings län


Carina Bard (M)

ersättare

Region Jönköpings län


Anna André (SD)

ledamot

Region Jönköpings län


Katja Ganekind (SD)

ersättare

Region Jönköpings län

Trafiksäkerhet och

Tommy Åkerberg

ledamot

Polismyndigheten Jönköpings län

illegal jakt

Ronnie Wigstrand

ersättare

Polismyndigheten Jönköpings län

Jakt- och viltvårds-

Stefan Hoof

ledamot

Svenska Jägareförbundet

intresset

Stefan Paulson

ersättare

Jägarnas Riksförbund

Naturvårdsintresset

Lisbeth Karlsson

ledamot

Svenska Naturskyddsföreningen


Marianne Frick

ersättare

Svenska Naturskyddsföreningen


Vakant

ledamotHåkan Söderberg

ersättare

Vetlanda ornitologiska klubb

Friluftsintresset

Martha Wägéus

ledamot

Friluftsfrämjandet Region Öst


Christer Johansson

ersättare

Smålands Orienteringsförbund

Ägare och brukare

Anders Friberg

ledamot

LRF

av jordbruksmark

Enock Skogman

ersättare

LRF

Lokalt näringsliv och

Johan Malm

ledamot

Region Jönköpings län

turism

Karin Larsson Salander

ersättare

Region Jönköpings län

Skogsnäringen

Helene Lantz

ledamot

LRF


Dick Stagmo

ersättare

Södra

Natur- och ekoturism

Erik Öster

ledamot

Skullaryds älgpark


Johan Grapengiesser

ersättare

Bunnströms gård

Yrkesfisket

Zeth Rylander

ledamot

Insjöfiskarena


Leif Andersson

ersättare

Insjöfiskarena

Adjungerad

Jonatan Lilja


Svenska Jägareförbundet

Adjungerad

Ove Cedersmyg


Skogsstyrelsen

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping