Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sevärda träd i Jönköpings län

Länsstyrelsen har sedan år 2006 arbetat med att inventera skyddsvärda träd i Jönköpings län. Till och med år 2018 är totalt cirka 170 000 träd inventerade i alla länets kommuner. Här presenterar vi några av de grövsta träden i alla länets kommuner.

Grova och gamla träd har länge fascinerat människan. Samtidigt är de en viktig livsmiljö för många olika arter. Träden har stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald och de är till stor nytta för att vi ska kunna nå flera miljökvalitetsmål.

 • Ett rikt växt- och djurliv
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap

Träden bidrar även till flera ekosystemtjänster, såsom temperaturreglering, bullerminskning, kulturarv och hälsa.

Stort inventeringsarbete

En viktig del av arbetet med att bevara de skyddsvärda träden är att identifiera var i landskapet de finns. Länsstyrelsen har inventerat skyddsvärda träd i Jönköpings län sen år 2006. Inventeringen ingår i det nationella åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd som Naturvårdsverket har tagit fram. Till och med år 2018 är totalt cirka 170 000 träd inventerade i alla länets kommuner.

Här under presenteras några av de grövsta träden i alla av länets kommuner. Vill du åka ut och besöka träden finns koordinater angivet för varje träd, med en länk till rätt plats på Google maps.

Träd till vänster Trädslag: Ask Omkrets: 740 cm Plats: Degla Trädet till Höger Trädslag: Ek Omkrets: 717 cm Plats: MarbäckTrädslag: Ask

Trädslag: Ek

Omkrets: 630 cm

Omkrets: 717 cm

Plats: Degla

Plats: Marbäck 

Koordinater: N 6423112, E 485104 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6413278, E 491239 Länk till annan webbplats.
Bilden till vänster Trädslag: Ask Omkrets: 680 cm Plats: Stora Lönhult, bilden till höger Trädslag: Ask Omkrets: 630 cm Plats: Degla

Trädslag: Ask

Trädslag: Ask

Omkrets: 680 cm

Omkrets: 740 cm

Plats: Stora: Lönhult

Plats: Degla

Koordinater: N 6401923, E 502686 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6421916, E 484941 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Alm (länets största alm) Omkrets: 1065 cm Plats: Kräpplehult Träd till höger Trädslag: Ask (länets största ask) Omkrets: 1050 cm Plats: FågelhultTrädslag: Alm (länets grövsta alm)

Trädslag: Ask (länets grövsta ask)

Omkrets: 1065 cm

Omkrets: 1050 cm

Plats: Kräpplehult

Plats: Fågelhult

Koordinater: N 6379177, E 501728 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6377707, E 523907 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 690 cm Plats: Edshult trädet till höger Trädslag: Ask Omkrets: 732 cm Plats: Kvänsås

Trädslag: Ek

Trädslag: Ask

Omkrets: 690 cm

Omkrets: 732 cm

Plats: Edshult

Plats: Kvänsås

Koordinater: N 6380516, E 512851 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6394750, E 499996 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Lind Omkrets: 660 cm Plats: Gräfthult  Träd till höger Trädslag: Lind Omkrets: 663 cm Plats: KyrkobolTrädslag: Lind

Trädslag: Lind

Omkrets: 660 cm

Omkrets: 663 cm

Plats: Gräfthult

Plats: Kyrkobol

Koordinater: N 6350794, E 408613 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6366714, E 415321 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 640 cm Plats: Hulu Trädet till höger Trädslag: Ask Omkrets: 630 cm Plats: StoreboTrädslag: Ek

Trädslag: Ask

Omkrets: 640 cm

Omkrets: 630 cm

Plats: Hulu

Plats: Storebo

Koordinater: N 6351010, E 397891 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6357022, E 417412 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 616 cm Plats: Broddhult Träd till höger Trädslag: Lind Omkrets: 560 cm Plats: Töllstorp Koordinater: N 6358725, E 425135Trädslag: Ek

Trädslag: Lind

Omkrets: 616 cm

Omkrets: 560 cm

Plats: Broddhult

Plats: Töllstorp

Koordinater: N 6360961, E 427178 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6358725, E 425135 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Alm Omkrets: 557 cm Plats: Lid Trädet till höger Trädslag: Ek Omkrets: 543 cm Plats: Lilla SvalåsTrädslag: Alm

Trädslag: Ek

Omkrets: 557 cm

Omkrets: 543 cm

Plats: Lid

Plats: Lilla Svalås

Koordinater: N 6356094, E 425332 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6360233, E 418713 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Bok (länets största bok) Omkrets: 706 cm Plats: Dykärr Träd till höger Trädslag: Ask	 Omkrets: 675 cm Plats: KärnekullaTrädslag: Bok (länets största bok)

Trädslag: Ask

Omkrets: 706 cm

Omkrets: 675 cm

Plats: Dykärr

Plats: Kärnekulla

Koordinater: N 6421966, E 443455 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6417568, E 446658 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 662 cm Plats: Nedre Starbäck Trädet till höger Trädslag: Ek Omkrets: 640 cm Plats: SvanebackenTrädslag: Ek

Trädslag: Ek

Omkrets: 662 cm

Omkrets: 640 cm

Plats: Nedre Starbäck

Plats: Svanebacken

Koordinater: N 6424261, E 447229 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6443054, E 453587 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 838 cm Plats: Kohult Träd till höger Trädslag: Ek Omkrets: 832 cm Plats: KohultTrädslag: Ek

Trädslag: Ek

Omkrets: 838 cm

Omkrets: 832 cm

Plats: Kohult

Plats: Kohult

Koordinater: N 6407415, E 428583 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6407422, E 428728 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ask Omkrets: 745 cm Plats: Falla Trädet till höger Trädslag: Ek Omkrets: 681 cm Plats: LjungarumTrädslag: Ask

Trädslag: Ek

Omkrets: 745 cm

Omkrets: 681 cm

Plats: Falla

Plats: Ljungarum

Koordinater: N 6411847, E 435251 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6400467, E 451591 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Ek	 Omkrets: 591 cm Plats: Tavelhult Träd till höger Trädslag: Ask Omkrets: 582 cm Plats: HöganäsTrädslag: Ek

Trädslag: Ask

Omkrets: 591 cm

Omkrets: 582 cm

Plats: Tavelhult

Plats: Höganäs

Koordinater: N 6433166, E 435544 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6415215, E 427381 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 579 cm Plats: Tunarp Trädet till höger Trädslag: Ek Omkrets: 576 cm Plats: KlämmestorpTrädslag: Ek

Trädslag: Ek

Omkrets: 579 cm

Omkrets: 576 cm

Plats: Tunarp

Plats: Klämmestorp

Koordinater: N 6426158, E 429500 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6430429, E 433071 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Lind (länets största lind) Omkrets: 1003 cm Plats: Hjälmseryd Träd till höger Trädslag: Ek	 Omkrets: 679 cm Plats: KnutstorpTrädslag: Lind (länets grövsta lind)

Trädslag: Ek

Omkrets: 1003 cm

Omkrets: 679 cm

Plats: Hjälmseryd

Plats: Knutstorp

Koordinater: N 6368658, E 478572 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6402360, E 491642 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 637 cm Plats: Bänarp	 Trädet till höger Trädslag: Ask Omkrets: 618 cm Plats: AxlarpTrädslag: Ek

Trädslag: Ask

Omkrets: 637 cm

Omkrets: 618 cm

Plats: Bänarp

Plats: Axlarp

Koordinater: N 6389212, E 486356 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6391835, E 470480 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Ask Omkrets: 603 cm Plats: Hulta  Träd till höger Trädslag: Bok Omkrets: 598 cm Plats: SandvikTrädslag: Ask

Trädslag: Bok

Omkrets: 603 cm

Omkrets: 598 cm

Plats: Hulta

Plats: Sandvik

Koordinater: N 6361007, E 487602 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6341527, E 477599 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ask Omkrets: 578 cm Plats: Nöbbele  Trädet till höger Trädslag: Ek Omkrets: 560 cm Plats: LundholmenTrädslag: Ask

Trädslag: Ek

Omkrets: 578 cm

Omkrets: 560 cm

Plats: Nöbbele

Plats: Lundholmen

Koordinater: N 6360554, E 473356 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6356436, E 466899 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 771 cm Plats: Botorp Träd till höger Trädslag: Ek Omkrets: 648 cm Plats: EkängTrädslag: Ek

Trädslag: Ek

Omkrets: 771 cm

Omkrets: 648 cm

Plats: Botorp

Plats: Ekäng

Koordinater: N 6426894, E 484962 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6427049, E 494582 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 635 cm Plats: Traneryd Trädet till höger Trädslag: Ek Omkrets: 617 cm Plats: VallstorpTrädslag: Ek

Trädslag: Ek

Omkrets: 635 cm

Omkrets: 617 cm

Plats: Traneryd

Plats: Vallstorp

Koordinater: N 6426450, E 494508 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6426738, E 488170 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Ask Omkrets: 605 cm Plats: Hylteryd Träd till höger Trädslag: Bok Omkrets: 589 cm Plats: BondstorpTrädslag: Ask

Trädslag: Bok

Omkrets: 605 cm

Omkrets: 589 cm

Plats: Hylteryd

Plats: Bondstorp

Koordinater: N 6367276, E 442376 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6383904, E 435965 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 535 cm Plats: Gärdet Trädet till höger Trädslag: Ek Omkrets: 523 cm Plats: SkjuteboTrädslag: Ek

Trädslag: Ek

Omkrets: 535 cm

Omkrets: 523 cm

Plats: Gärdet

Plats: Skjutebo

Koordinater: N 6359803, E 457268 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6385862, E 444706 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 960 cm Plats: Hjälmåkra Träd till höger Trädslag: Ek Omkrets: 780 cm Plats: BeskvarnTrädslag: Ek

Trädslag: Ek

Omkrets: 960 cm

Omkrets: 780 cm

Plats: Hjälmåkra

Plats: Farstorp

Koordinater: N 6359134, E 496451 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6354679, E 518732 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 780 cm Plats: Drakulla Trädet till höger Trädslag: Ek Omkrets: 720 cm Plats: TrishultTrädslag: Ek

Trädslag: Ek

Omkrets: 780 cm

Omkrets: 720 cm

Plats: Drakulla

Plats: Trishult

Koordinater: N 6360081, E 502672 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6356336, E 493622 Länk till annan webbplats.


Träd till vänster Trädslag: Ek (länets största ek) Omkrets: 790 cm Plats: Vallerstad Träd till höger Trädslag: Ek Omkrets: 687 cm Plats: KasarpTrädslag: Ek

Trädslag: Ek

Omkrets: 790 cm

Omkrets: 687 cm

Plats: Vallerstad

Plats: Kasarp

Koordinater: N 6335064, E 436854 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6334061, E 437041 Länk till annan webbplats.


Bilden till vänster Trädslag: Ek Omkrets: 680 cm Plats: Lundboholm Trädet till höger Trädslag: Ek Omkrets: 641 cm Plats: SchedingsnäsTrädslag: Ek

Trädslag: Ek

Omkrets: 680 cm

Omkrets: 641 cm

Plats: Lundboholm

Plats: Schedingsnäs

Koordinater: N 6332260, E 446738 Länk till annan webbplats.

Koordinater: N 6333809, E 432505 Länk till annan webbplats.


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping