Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen säger nej till bearbetningskoncession gällande Norra kärr för Tasman metals AB

Tasman metals AB har inkommit med kompletteringar i deras miljökonsekvensbeskrivning till Bergsstaten. I yttrandet till Bergsstaten avstyrker Länsstyrelsen att Tasman metals AB får bearbetningskoncession.

I ett yttrande den 15 juni 2018 till Bergsstaten begärde Länsstyrelsen att handlingarna från Tasman metals AB angående gruvbrytning i Norra kärr skulle kompletteras. Utan kompletteringar kunde Länsstyrelsen inte avgöra om det är lämpligt att använda den aktuella marken för gruvverksamhet och kunde därför inte ta ställning till om bearbetningskoncession skulle tillåtas. Bolaget har kompletterat ansökan till Bergsstaten som i sin tur på nytt skickat den till Länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsen avstyrker bolagets bearbetningskoncession bl a utifrån följande skäl:

  1. Länsstyrelsen har kommit fram till att verksamheten kan komma att påverka miljön i Natura 2000 områden på ett betydande sätt. Detta innebär att det krävs ett så kallat Natura 2000 tillstånd för verksamheten. Ett sådant tillstånd krävs innan en bearbetningskoncession kan beviljas.
  2. Miljökonsekvensbeskrivningen inte är bra nog för att kunna göra en bedömning av vilka konsekvenser verksamheten kan få på miljön. Den uppfyller inte de krav som finns på en miljökonsekvensbeskrivning. Bland annat har inte alternativa lokaliseringar utretts tillräckligt.
  3. Utifrån detsom bolaget skrivit i ansökan bedömer Länsstyrelsen att det inte är uteslutet att Vättern kan påverkas vid en gruvverksamhet.

Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen har för många brister och inte kan godkännas. Länsstyrelsen avstyrker därför att bearbetningskoncession ges till Tasman metals AB.

Länsstyrelsens yttrande till Bergsstaten den 8 mars 2019. Pdf, 646.8 kB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping