Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Söndag 24 februari är Sverigefinnarnas dag

Den 24 februari är Sverigefinnarnas dag. På Länsstyrelsen hissar vi den officiella vit-blå-gula flaggan.

Sverige och Finland var ett och samma rike i över 600 år och har ett historiskt band till varandra. Sverigefinnar kallas i Sverige bosatta finskspråkiga personer. Någon exakt statistik över hur många som räknar sig som sverigefinnar finns inte. Det är upp till varje individ att själv avgöra, enligt den så kallade självidentifikationsprincipen i lagen om nationella minoriteter.

Den 24 februari är Sverigefinnarnas dag, en officiell märkesdag i Svenska akademiens almanacka sedan 2011. Länsstyrelsen i Jönköpings län uppmärksammar dagen genom att hissa sverigefinnarnas egen flagga.

Gislaveds kommun är ansluten till förvaltningsområdet för finska. Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska minoriteten ska kunna använda sitt språk i kontakter med myndigheter. Det gäller både vid muntliga och skriftliga kontakter. Kommunen ska även kunna erbjuda äldreomsorg och förskola på finska.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Mer om nationella minoriteter på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping