Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Riksantikvarieämbetet ger Länsstyrelsen nästan 10 000 000 kronor - Det här ska pengarna användas till

Kristallen i Bruzaholm

Kristallen i Bruzaholm

Varje år får länsstyrelserna pengar från Riksantikvarieämbetet som ska användas till att ta hand om värdefulla kulturmiljöer. Nu är det klart vad årets pengar ska användas till.

I år fick Länsstyrelsen i Jönköpings län 9 879 000 kronor vilket är lite mindre än förra året men pengarna räcker ändå tillsammans med andra stöd till flera viktiga insatser. 

– Det här är ett av de viktigaste stöden för att kunna bedriva ett aktivt kulturmiljöarbete i Jönköpings län. Det är de nationella kulturmiljömålen och länets kulturmiljöprofil som ligger till grund för vilka insatser som vi kommer att prioritera, säger Mattias Sörensen, enhetschef på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

De nationella kulturmiljömålen Länk till annan webbplats.

Länets kulturmiljöprofil

Kristallen i Bruzaholm

Arbetet med att restaurera handelsträdgård Kristallen i Bruzaholm är ett av projekten som kommer få mest stöd i år. Redan 2016 påbörjades åtgärderna med att återställa Handelsträdgården och tillhörande paviljong. Kristallen är byggd 1962 och det kulturhistoriskt värdet finns i den modernistiska arkitektur. Underhållet av glastaket i växthusdelen är eftersatt och fokus kommer därför ligga på att restaurera detta.

Byggnadsvård och skötsel

Länets båda kulturreservat, Åsens by och Högarps by, kommer fortsätta att prioriteras. Likaså stöden till byggnadsvård och skötsel av kulturhistoriska miljöer.

För att ge kommunerna rätt förutsättningar att ta hand om kulturmiljövärden, kommer Länsstyrelsen under 2019 att bl.a. genomföra olika utbildningsinsatser. 

Läs hela beslutet:

Inriktning av bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 2019 Pdf, 129.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt