Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen hjälper läderbaggen att hitta en partner

Fotograf: Jonas Hedin

Utplacering av mulmholkar samt frihuggning och vård av gamla träd ska lösa bostadsbristen för läderbaggen. Åtgärderna ska göra det lättare för skalbaggen att hitta en partner.

Läderbaggen är en ovanlig art som lever i gamla ihåliga ekar. Denna skalbagge är ytterst kräsen när det gäller byte av bostad och flyttar ogärna längre sträckor. Därför behövs flera ihåliga ekar nära varandra för att de ska kunna överleva på längre sikt.

För att lösa läderbaggarnas bostadsbrist har Länsstyrelsen satt upp så kallade mulmholkar i två kommuner i länet, Tranås och Vetlanda. Holkarna sätts på ekar och fylls med sågspån och löv för att efterlikna en ihålig gammal ek. På sidan av holken finns ett hål där djur kan ta sig in, såsom fåglar, bin och läderbaggar såklart.

Andra åtgärder som Länsstyrelsen utför är att vårda redan befintliga träd. Exempel på detta är att frihugga ekar så att de får utrymme att växa eller att såga ut hål i yngre ekar för att efterlikna gamla ekar. På så sätt kan fler värdefulla miljöer skapas, vilket kan bidra till att läderbaggen kan sprida sig i landskapet och lättare hitta en partner.

Kontakt