Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelser lanserar kampanj mot sexköp och prostitution

7,5 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. För att motverka prostitution lanserar nu länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län en gemensam informationskampanj i samarbete med Polisregion Öst och Novahuset ­– föreningen mot sexuellt våld.

Det är övervägande kvinnor som utnyttjas i sexhandeln idag, men även många män. Det är främst män som köper sexuella tjänster. Enligt en kartläggning gjord av Länsstyrelsen i Stockholm har 7,5 procent av landets manliga befolkning någon gång köpt sex. Undersökningar visar även att många av sexköparna lever i parrelationer, har barn, vanliga jobb och umgängeskretsar.

– I vår kampanj vill vi visa att oavsett vem sexköparen är, så bidrar hen till att skapa en sexhandel med fysiskt och psykiskt våld, drogmissbruk och utanförskap och att sexköp är ett brott. Kampanjen belyser också det faktum att det alltid är den som utnyttjas i sexhandeln som betalar det högsta priset, säger (Daniel Johansson, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Jönköpings län).

-I mitt arbete mot prostitution träffar jag aldrig på människor som mår bra oavsett om man säljer sin kropp eller köper någon annans. Får man se och arbeta med dessa problem på sättet vi inom polisen gör lämnas ingen oberörd. Det är trasiga människor som utnyttjas av hänsynslösa människor för egen vinning. I regel alltid grovt kriminella nätverk och individer. (Marcus Anefur, Polisinspektör/Gruppchef och ansvarig för människohandel LPO Södra Vätterbygden)

Kampanjen kommer främst att spridas på sociala medier. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster. En annan viktig målgrupp är yrkesverksamma, ideella organisationer och politiskt engagerade som kan bidra till att sprida kampanjen.

Inom kampanjen kommer också hotellkedjor att erbjudas att använda material för att budskapet ska synas på platser där sexhandel sker.

Mer information

Informationsblad om kampanjen Länk till annan webbplats.

Affisch från kampanjen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping