Publiceringsdatum: 28 januari 2019

Senast uppdaterad: måndag 28 januari, 17.15

Nya arealer gäller för älgjakten 2019

För att kunna upprätthålla en mer rättsäker och effektivare älgförvaltning kommer Länsstyrelsen i Jönköpings län att se över alla registrerade älgjaktområden inom länet. Nu ska alla arealer anpassas efter Lantmäteriets databas.

Under våren arbetar Länsstyrelsen med att uppdatera alla arealer i länets älgjaktområden för att de ska stämma överens med den digitala mätningen som finns tillgänglig via Lantmäteriets digitala databas.

Alla beslutade jaktområden i länsstyrelsernas gemensamma älgjaktregister ska digitaliseras. Fastigheter eller delar av fastigheter som tidigare registrerats hos Länsstyrelsen berörs av digitaliseringen. När det har beslutats om nya arealer kommer de att ersätta de beslut som fattats tidigare.

Fastigheter som exempelvis har fått en annan markanvändning sedan ett tidigare registreringsbeslut kan avregistreras. Exempel på detta kan vara skogsmark som omvandlats till industrimark. Detta innebär i många fall att älgjaktområdena i och med detta beslut får en ny areal. En fastighetslista med registrerad landareal för varje jaktområde kommer att finnas.

Anledningen till justeringen av länets älgjaktsområden är för att upprätthålla en rättssäker och effektiv älgförvaltning. Det nya systemet kommer, förutom att ge en mer exakt information kring arealer, även effektivisera administrationen vid bland annat registreringsansökningar.

Flera älgjaktområden kommer därför att få en ny areal som överensstämmer med den uppmätt landarealen för fastigheterna och som kan benämnas som älgproducerande areal.

Alla licens- och älgskötselområden kommer att få ett beslut om den fastställda arealen skickat till den som står som områdets företrädare.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping