Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unik kunskapsspridning har satt länet på solkartan

Solanläggning

Under en tvåårsperiod har Länsstyrelsen i Jönköpings län jobbat med att höja kunskapsnivån om solkraft i länet. När projektet nu utvärderas syns flera positiva resultat.

Under 2017 och 2018 har Länsstyrelsen drivit ett projekt som har finansierats tillsammans med Energimyndigheten. Otto Hedenmo har varit har varit Länsstyrelsens projektledare.

– Det här har varit ett unikt projekt för Jönköpings län, alltså att ha en projektledare som uteslutande arbetar med kunskapshöjning kopplat till solkraft, säger han.

Arbetsmetoder

För att höja kunskapen om solkraft i länet har man bland annat jobbat genom att utforma seminarier, informationsmaterial, enskilda satsningar, vägledning, rådgivning, statistikuppföljning. Idag syns det att intresset för solkraft har ökat i länet.

– Andelen solkraft i länet har ökat med mer än 150 procent de senaste två åren. Det är alltså en väldigt brant utvecklingskurva, och vi är det län i Sverige som får näst mest pengar per invånare i solcellsstöd, säger Otto Hedenmo.

Plusenergilän senast 2050

Jönköpings län har visionen om att bli ett plusenergilän senast 2050. För att nå den visionen måste den förnybara energiproduktionen öka kraftigt och energiförbrukningen minska. Solkraften är en energikälla som har stor potential och som kan ligga bakom en betydligt större del av länets energiproduktion. Men läget för solkraften ser positivt ut. Under projektets tvåårsperiod har antalet ansökningar om solcellsstöd ökat med över än 500 procent.

– Vi har gått från att har ungefär 400 solcellsanläggningar till att ha en bit över 1000 anläggningar nu.

Goda exempel

Förutom att anordna exempelvis seminarier har man i projektet jobbat med att lyfta de som installerar anläggningarna och på så vis har de själva blivit ambassadörer för solkraft. Det är ett tillvägagångssätt som har gett det resultat som man i projektet har önskat.

– Desto fler som installerar solkraft desto mer ser vi de här ringarna på vattnet. Vi ser att en anläggning blir två nya ungefär, säger Otto Hedenmo.

Projektet i siffror

  • Årliga ansökningarna om solcellsstöd ökat med 500 %
  • Anläggningar 2016: 430
  • Anläggningar 2018: 1065
  • Utbyggnad i antal anläggningar: 148 %
  • Utbyggnad i installerad effekt: 153 %

Läs mer

Mer om hur man har jobbat för att sprida kunskapen om solkraft och vilka effekter arbetet har givit kan du läsa i den rapport som har sammanställts.

2018:31 Två år av kunskapsspridning

Se hur mycket el från solkraft som produceras i länet

Solkalkylatorn - Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Andra nyheter om solkraft

Solceller förväntas ha en ljus framtid

Solmatchen är avgjord

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping