Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Webbkarta har ny adress

Karta över en del av Jönköpings län

För att anpassa våra verktyg till nya standarder kommer Länsstyrelsens Webbkarta ha en annan adress från och med 3 december 2018.

Verktyget, som inte längre kommer använda sig av silverlight, kommer få ett nytt utseende och vissa funktioner kommer inte finnas kvar. Utvecklingsarbetet pågår och fler funktioner kommer tillkomma under arbetets gång.

Responsiv

Förändringarna kommer göra att planeringsverktyget blir snabbare och det kommer fungera på flera plattformar och i flera webbläsare. I och med förnyelserna kommer Webbkartan nu också vara responsiv så att utsnittet anpassas efter den enhet som du väljer att använda.

Precis som innan kommer samma data finnas tillgänglig via Länsstyrelsens Webbkarta.

Den nya adressen är skapad så att det ska vara lätt att komma ihåg den.

lansstyrelsen.se/jonkoping/webbkarta Länk till annan webbplats.

 

Fakta om Länsstyrelsens Webbkarta

Webbkartan är en sammanställning av geodata som länstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för eller som berör länet. Det finns även nationellt data som hanteras rikstäckande. Har du frågor om vårt data kan du ställa dem till våra GIS-samordnare.

Du kan även göra sökningar i länstyrelsernas gemensamma Geodatakatalog. Där kan du hitta mer geodata samt läsa om regler för spridning, vidare bearbetning med mera för varje enskilt dataset.

Kontakt