Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservat på markägarens initiativ

Bild över Degla lövskog

Degla lövskog är det första naturreservatet i Jönköpings län där initiativet kommer från markägaren själv. Det är Carl Hermelin som länge velat att en del av hans mark skulle bevaras och skyddas. Tack vare ett program som heter Nya Komet har 80 hektar av hans mark blivit länets nyaste naturreservat.

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om flera naturreservat varje år. Oftast är det Länsstyrelsen som bestämmer vilka naturområden som är så värdefulla att de måste skyddas och bevaras.

Att markägare själva vill att deras mark ska bli ett naturreservat är ovanligt. Tack vare programmet Nya komet finns det nu ett arbetssätt för de som gör det enklare för markägare att föreslå mark med höga naturvärden för Länsstyrelsen. Sen är det upp till Länsstyrelsen att utreda om det finns den typ av naturområden som behöver skyddas.

Lantbrukarnas Riksförbund positiva

Nya Komet är ett program som även uppskattas av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), som har många markägare som är medlemmar i deras organisation.

- Det är tydligt att markägare måste göras mer delaktiga i arbetet med att skydda värdefull natur. I Nya Komet har man hittat en bra metod för att uppnå detta, där frivillighet är en förutsättning och med utgångspunkten att det är markägaren själv som bäst känner till sin skog. Det är så det ska fungera och det är viktigt att detta nu ger resultat. Förhoppningsvis kan goda exempel inspirera fler intresserade markägare till egna initiativ för att mot ersättning skydda den egna skogen, säger David Ekbäck som utvecklar det regionala näringspolitiska arbetet för LRF i Jönköpings län.

Följ med in i skogen

Degla lövskog ligger vid sjön Noens sydöstra strand. En plats där naturen har släppts lös. Betesmark har vuxit igen och blivit till en frodig lövskog. Likt en ö ligger skogen mitt i ett hav av barrskog, en dryg mil nordväst om Aneby på det småländska höglandet. Se gärna filmen som visar en del av den orörda skogen.

Carl Hermelin har haft iden om att skogen skulle vara ett naturreservat i flera år och nu när det är bestämt är han glad och nöjd.

– Jättebra tycker jag, det känns skönt, det är och förblir en ö på det här sättet. Jag tror att det är i allra högsta grad motiverat med vårat moderna skogsbruk. Jag tror att det är nödvändigt.

Fakta Nya Komet

Nya Komet är ett arbetssätt som ska göra det lättare för skogsägare att ta initiativ till formellt skydd av sina skogsområden med höga naturvärden. Skogsägare kan välja ut och föreslå skogsområden med höga naturvärden att bevara och få ersättning för det.

Är du markägare som har mark som du vill föreslå gå till sidan Så bildas naturreservat.

Så bildas naturreservat 

 • Många gamla träd. Storvuxna gammelträd eller små senvuxna träd.
 • Stor variation i trädslag, liksom ålder och storlek av träden.
 • Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
 • Döda träd och som står eller ligger, även halvdöda träd.
 • Murkna och murknande träd, både stående och liggande.
 • Träd med håligheter.
 • Spår av brand.
 • Områden där det stått skog eller träd under lång, obruten tid.
 • Inslag av asp, sälg och ädellöv i skogsområden med andra trädslag.
 • Skog med spår av människan, som hamlade träd eller skogs¬bete.
 • Trädbärande hagmarker med stora gamla träd.

Fakta Degla lövskog

Beslutsår: 2018
Storlek: 80,6 hektar, varav vatten 24 hektar utan särskilda restriktioner.
Ägare: Enskilda
Kommun: Aneby
Läge: Cirka 12 km norr om Aneby, vid den sydöstra delen av sjön Noen.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: I dagsläget finns inga anordningar.

Kontakt