Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fritidsfiske stort bland länsinvånare och turister

Foto: Daniel Melin.

50 000 av länets invånare ägnar sig årligen åt fritidsfiske och ca
12 procent av utländska besökare i Småland ägnar sig åt fiske under sin vistelse. I Sverige som helhet är motsvarande siffra bland de utländska besökarna ca fyra procent. Detta beskrivs i en ny rapport om fritidsfiskets och fisketurismens betydelse i Jönköping län.

I Jönköpings län finns goda förutsättningar för fritidsfiske. Förutom Vättern där det finns frifiskemöjligheter är nästan 80 procent av vattnet upplåtet för fiske genom försäljning av fiskekort, främst tack vare länets många fiskevårdsområden. En stor andel av utövarna är män och det finns en stor spridning i ålder mellan utövarna.

Sammanställningen visar att den typiske utländska fisketuristen som besöker Jönköpings län kommer från Tyskland eller Danmark. Oftast reser två eller fler personer tillsammans utan barn. Dessutom är de ofta återkommande besökare till Sverige. Under vistelsen bor de helst i en stuga och ägnar sig även åt andra naturbaserade aktiviteter. I stor grad reser besökarna med bil och spenderar generellt sett något mindre än den genomsnittlige turisten som besöker Småland.

- Genom att redovisa en regional lägesbild av fisket underlättas möjligheten att göra prioriteringar för utvecklingen av fritidsfisket och fisketurismen. Vår förhoppning är också att rapporten ska bidra med ny kunskap till fiskevårdsområden, turismföretag och turismutvecklare, säger Adam Johansson fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Sedan drygt tio år tillbaka finns möjlighet att köpa digitala fiskekort online eller via sms. Utvecklingen i länet har de senaste åren visat en tydligt positiv trend, både till antalet anslutna fiskevårdsområden och antalet sålda digitala fiskekort. Idag säljer ungefär en tredjedel av länets fiskevårdsområden fiskekort på internet.

Rapporten i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping