Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skolornas tobaksförebyggande arbete behöver utvecklas

Det behöver bli tydligare hur tobaksbruk under skoltid ska hanteras och vem som har ansvar för att förhindra att fler ungdomar börjar använda tobak. Det är en av slutsatserna i undersökningen ”Tobaksvanor och attityder till tobak” beställd av flera länsstyrelser.

Rökning är ett hälso- och arbetsmiljöproblem för både skolelever och personal. Idag saknas fungerande processer som inkluderar föräldrarna samtidigt som eleverna upplever att tobak är lättillgängligt. En undersökning gjord av länsstyrelserna i Jönköpings, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län visar att såväl personal som elever upplever att det inte finns tydliga processer för hur tobaksbruk under skoltid ska hanteras. Enligt personal är det i dagsläget otydligt vilka delar av arbetet som är skolans och personalens ansvar, och att riktlinjer saknas för vad som ska ske när personal upptäcker att en minderårig elev använder tobak.

- Det finns en vilja bland personal att skapa en tobaksfri skola men de efterfrågar mer stöd. Samtidigt är det viktigt att vårdnadshavare involveras och att arbetet går hand i hand med arbetet med att försvåra tillgången till tobak, säger Elin Undevall, länssamordnare ANDT-arbetet vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Undersökningen visar på att många elever inte har några svårigheter med att komma över tobak. Det är lätt för minderåriga att köpa tobak i butiker alternativt så förses de med tobak av äldre kompisar/syskon. Elever och skolpersonal är överens om att föräldrarna är den starkaste påverkan på barns tobaksbruk. Majoriteten av de elever som brukar tobak har föräldrar som gör detsamma. En del i det förebyggande arbetet bör inriktas på att ge föräldrar verktyg för att hantera barn som börjar använda tobak.

Läs mer om rapportens slutsatser och sammanfattningar Pdf, 9.4 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping