Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen gratulerar Värnamo kommun till utmärkelsen Årets kulturmiljökommun

Värnamo för pris som Årets kulturmiljökommun 2018

Värnamo kommun tar emot utmärkelsen Årets kulturmiljökommun 2018 av riksantikvarie Lars Amréus, vid Riksantikvarieämbetets höstmöte i Stockholm. Foto Carl Johan Sanglert

Vid Riksantikvarieämbetets höstmöte prisades Värnamo kommun för sitt arbete med kulturmiljöfrågor. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja kommuner i deras arbete med kulturmiljö och Värnamo kommun är en av länet kommuner som valt att samarbeta med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

– Det är väldigt roligt att Värnamo kommun tilldelas den här utmärkelsen. Den är ett resultat av långsiktigt och målmedvetet arbete där kulturmiljöns värden har fått ta plats som en resurs för kommunen och dess innevånare. Hoppas att detta också kan inspirera andra kommuner så att vi får se fler utmärkelser till länets kommuner i framtiden, säger Carl Johan Sanglert som är Miljömålsantikvarie på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

God bebyggd miljö är ett av våra 16 miljömål som ska nås till 2020. Det råder bostadsbrist i samtliga kommuner och trycket på bostäder ökar medan utmaningen är att skapa kvalitativa och attraktiva boendemiljöer.

Samtidigt är det av stor betydelse att kulturmiljöns värden tillvaratas i samhällsplaneringen. Kulturmiljöns värden är genom lokala traditioner, bebyggelse och landskap av stor betydelse för den lokala identiteten.

Kontakt