Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen anmäler fler fornminnesbrott

Vänster, Järnåldersgravfält i Flisby. Höger Dräktspänne (sk. fibula) av brons.

Vänster, Järnåldersgravfält i Flisby. Höger Dräktspänne (sk. fibula) av brons.

Efter att polisen i högre utsträckning prioriterar brott som berör fornlämningar har Länsstyrelsen i Jönköpings län gjort fler polisanmälningar om fornminnesbrott.

Länsstyrelsen har ansvar för fornlämningar och fornfynd i Jönköpings län. När handläggare från myndigheten får reda på att personer eller företag har förstört fornlämningar gör de en polisanmälan.

– Nu ser vi att det leder någonstans och att våra anmälningar följs upp av nationella myndigheter, säger Anna Kristensson, som är arkeolog på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Flera fällande domar

Hos polisen finns numera Nationella operativa avdelningen (NOA) som bland annat har ansvar för kulturarvsbrott där fornminnesbrott ingår. Åklagare i framför allt Kalmars län har drivit flera fall som lett till fällande domar.

Skadat järnåldersgravfält i Månsarp (foto: Länsstyrelsen)

Skadat järnåldersgravfält i Månsarp

Man får inte flytta på eller förstöra fornlämningar och även om man inte vet att man har att göra med en fornlämning är det förbjudet att göra någon åverkan på den.

– Ja även om man inte känner till fornlämningen är det förbjudet att skada den. Det är vetenskapliga värden som förstörs och mycket kunskap kan gå förlorad, säger Anna Kristensson.

Böter och skadestånd

Att åklagare är mer angelägna att driva den här typen av ärenden är bra menar Anna Kristensson.

– Det är viktigt att det ger konsekvenser när det begås brott som berör fornlämningar för att visa på allvaret, säger hon.

Om någon döms för fornminnesbrott leder det ofta till böter men länsstyrelsen kan också begära skadestånd för att kunna göra en arkeologisk efterundersökning på platsen.

Undvik att skada fornlämningar

I Riksantikvarieämbetet Fornsök kan du själv se var det finns fornlämningar. Många fornlämningar är inte registrerade än, om du är osäker kan du kontakta Länsstyrelsen som avgör om det behövs en arkeologisk utredning.

Här kan du gå till Riksantikvarieämbetet Fornsök Länk till annan webbplats.

Fakta om fornminnesbrott

Fornminnesbrott kan vara att någon av uppsåt eller oaktsamhet olovligen rubbar, tar bort, gräver ut, täcker över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändrar eller skadar fornlämningen.

Preskriptionstider:

  • 2 år, brott av normalgraden
  • 5 år företagsbrott (-bot)
  • 10 år grova brott

Kontakt