Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rödingen i sjön Ören räddas genom fiskevårdsprojekt

I sjön Ören, belägen söder som samhället Örserum finns ett unikt och skyddsvärt bestånd av sydsvensk storröding. Torsdagen den 11 oktober genomfördes den andra, av totalt tre förstärkningsutsättningar av röding i sjön Ören. Utsättningen omfattade 2200 individer vilka välkomnandes med både solsken och löv i höstskrud.

Undersökningar har visat på att beståndet är mycket svagt och minskande varför det finns risk för att rödingen försvinner helt. Därför påbörjades under 2015 ett flerårigt projekt som syftar till att stärka beståndet i sjön, vilket främst sker genom utsättning av så kallad stamegen fisk med föräldrafiskar från sjön.

– Detta är resultatet av ett mycket lyckat samverkansprojekt som förhoppningsvis vänder den negativa trend vi sett vid provfiske, säger Daniel Rydberg fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen.

Den nu genomförda utsättningen är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Örens fiskevårdsområdesförening och Källefalls fiskodling. Arbetet är möjligt tack vare bidrag via Jönköpings- och Aneby kommuner, Länsstyrelsen, Örens fiskevårdsområdesförening och Jönköpings Energi.

Föreningen har också infört flera nya fiskeregler för sportfiskare och fiskerättsägare med syfte att bevara rödingen. Allt fiske efter röding är i nuläget förbjudet och den röding som fångas måste återutsättas. Utöver detta finns även fredningsområden som begränsar fisket helt viss tid på året.

- Utsättningarna kommer framöver att följas upp genom lekprovfisken med nät på rödingens lekplatser men också med hjälp av drönare både ovan och under vattnet säger Daniel Rydberg. Det är viktigt att regelverket som föreningen infört kvarstår fram tills det att beståndet visar en positiv utveckling med fler naturligt producerade rödingar, avslutar Daniel.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping