Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen undersöker järnåldersfynd i sjön Vidöstern

Bronsålderspänne funnet vid sjön Vidöstern i september 2018.

Länsstyrelsens arkeologer har undersökt en fyndplats i sjön Vidöstern där ett järnålderssvärd påträffades under sommaren. Fyndet var ovanligt och mycket välbevarat eftersom det legat under vatten. Vid dykning hittades ytterligare föremål, därför ska platsen undersökas igen.

Länsstyrelsens arkeologer utförde för ett par veckor sedan, tillsammans med Jönköpings läns museum, en första efterundersökning med hjälp av metalldetektorer, för att ta reda på om ytterligare fynd eller anläggningar från järnåldern finns kvar under vattenytan. Den 19 september gjordes ett spännande fynd då ett dräktspänne i brons, en så kallad fibula, påträffades och spännet kan vara samtida med svärdet.

Båda fynden är mycket välbevarade då de legat på sjöbotten i ett lager med lera och dy som övertäckts av sand vilket har bevarat föremålen. Svärdet hade delar som svärdsskidan i trä och läder bevarade, vilket är relativt ovanligt. Fynden är skickade för vidare undersökning och konservering.

Länsstyrelsens arkeologer kommer onsdagen den 3 oktober att göra ytterligare en undersökning med hjälp av arkeologer från Jönköpings läns museum samt medlemmar i Sveriges Metallsökarförening (SMF).

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping