Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya rapporter från Kalkningsverksamheten

Vattendrag om hösten

Försurningen är i allra högsta grad ett pågående problem för Jönköpings län. För att motverka dess negativa effekter bedrivs en omfattande kalkning av länets vatten. Uppföljning görs på flera olika sätt, bland annat genom undersökningar av biologin.

Kalkningsverksamheten har publicerat tre rapporter ganska nyligen. Nedan får du lite information om vad du kan läsa om i respektive rapport och var du hittar den på webbplatsen.

  • Elfiskeundersökningar 2017
  • Bottenfaunaundersökningar 2017
  • Effekter på fisk i kalkade vattendrag

Är du nyfiken på vår verksamhet så kan du läsa mer på webben. Länk hittar du längst ner.

Bottenfaunaundersökningar 2017

I Jönköpings län undersöktes under hösten 2017 bottenfauna på 55 vattendragslokaler. Merparten av lokalerna låg inom Nissans avrinningsområde och Vätterns tillflöden. Undersökningen visade att bottenfaunan var betydligt eller starkt försurningspåverkad på elva av lokalerna. Läs mer i rapporten.

Bottenfauna i Jönköpings län 2017 (2018:06)

Elfiskeundersökningar 2017

Under sommaren 2017 utfördes elfiskeundersökningar på 67 lokaler i Jönköpings län. Sammanlagt fångades 11 arter samt signal- och flodkräfta. Öring var, liksom föregående år, den vanligaste fiskarten. Försurningspåverkan bedömdes vara obetydlig eller ringa på 64 av de undersökta lokalerna. Läs mer i rapporten.

Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2017 (2018:11)

Effekter på fisk i kalkade vattendrag

Rapportens focus ligger huvudsakligen på kalkningens effekter på fisk i vattendrag men berör även förändringar i vattenkemin. 1500 elfisken och 20 000 vattenprover ingår i resultatet. Efter 25 års kalkning har antalet fiskarter klart ökat jämfört med tidigare. Detta och mycket mer finns att läsa om i rapporten.

Effekter på fisk i kalkade vattendrag (2018:19)

Kontakt