Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jakt med löshund från och med 1 augusti

Den 1 augusti blir det tillåtet att släppa hund som förföljer vildsvin och grävling. Med anledning av värmen och den utdragna torkan vill Länsstyrelsen i Jönköpings län understryka vikten av att använda sunt förnuft i sin hundanvändning.

Att använda löshund på ett olämpligt sätt, till exempel under dagar och kvällar med höga temperaturer, kan bryta mot bestämmelser i både jaktlagen och djurskyddslagen. Länsstyrelsen uppmanar därför jägare att i första hand använda hunden som ett hjälpmedel för att skydda gröda mot skada av grävling och vildsvin, i de fall då det bedöms som nödvändigt och endast då vädret och andra omständigheter inte innebär att viltet kan utsättas för onödigt lidande.

Utdrag ur tillämpliga bestämmelser:

Jaktlag (1987:259)

27 § Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.

Djurskyddslag (1988:534)

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

5 § Djur får inte överansträngas.

Kontakt