Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

Brand, eld

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

- Kolleger i hela landet bryter sina semestrar eller lämnar det vanliga jobbet för att hjälpa till, säger Fredric Jonsson, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Stabspersonal, kommunikatörer, GIS-experter och andra sakkunniga är på plats i både Dalarna, Gävleborg och Jämtland för att stötta krisstaberna och sina kolleger.

- Den här veckan har Länsstyrelsen i Jönköpings län lånat ut tre medarbetare och vi planerar nu för personalförsörjningen under de kommande två veckorna, säger Lars Sandberg, som samordnar personalpoolen.

Samtidigt som länsstyrelserna stöttar sina värst drabbade kolleger behöver alla jobba med att förebygga fler bränder i sitt eget län och dessutom hantera effekterna av den långvariga torkan.

- Vi hanterar kriser på flera fronter, säger länsråd Anneli Wirtén, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det handlar inte minst om att få människor att förstå hur viktigt eldningsförbudet är – man får till exempel acceptera att det inte går att grilla nu. På de flesta håll är det också viktigt att spara på vattnet.

Inom ramen för F-samverkan har räddningstjänsterna och Länsstyrelsen i Jönköpings län daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar läget i alla län.

Vi hoppas naturligtvis att sommar- och semestervädret ska bidra till att man kan vistas i naturen. Samtidigt är läget extremt, så var försiktig och aktsam om vår vackra natur

Stödet till lantbrukarna är ett annat viktigt uppdrag. De är hårt drabbade av torkan, med tillhörande foderbrist och dåliga skördar, och nu behöver länsstyrelserna fatta snabba beslut om vilka regler som gäller och försöka hitta olika vägar att stödja lantbrukarna.

- Vi samverkar med LRF för att få tydliga bilder av hur läget är, var behoven är störst och hur vi kan stötta på bästa sätt, säger Lars Sandberg, chef för Landsbygdsavdelningen i Jönköpings län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping