Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nio nya tidiga insatser för asylsökande beviljade i länet

 

Länsstyrelsen kan bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Medel får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden samt hälsa.

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland annat för att korta vägarna till en framtida etablering för den som får uppehållstillstånd.

Läs mer om Tidiga insatser för asylsökande

I år har Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljat medel till nio olika projekt runt om i länet:

 

Organisation

Stödbelopp (kronor)

Insatsområde

Ädelfors folkhögskola

993 404

Fokuserar på hälsofrämjande insatser.

Pingstförsamlingen

354 400

Fokuserar insatser som bland annat främjar kunskaper om det svenska samhället.

Sportfiskarna

180 00

Fokuserar insatser som bland annat främjar kunskaper om svenska språket, svenska samhället och hälsan.

IOGT-NTO

197 200

Fokuserar insatser som främjar hälsan.

Östra Sportklubben

217 492

Fokuserar insatser som främjar hälsan.

Studieförbundet Vuxenskolan

257 900

Fokuserar insatser som främjar kunskaper om den svenska arbetsmarknaden.

Studieförbundet Vuxenskolan

567 310

Fokuserar insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället.

Medborgarskolan

340 021

Fokuserar insatser som bland annat främjar kunskaper om svenska språket.

Svenska kyrkan

26 000

Fokuserar insatser som främjar hälsan.

Kontakt