Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång för insatser inom integrationsområdet i Jönköpings län

Härmed utlyses årets andra § 37a-medel för insatser för att

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Kommuner kan ansöka om medel från Länsstyrelsen, så kallade § 37a-medel, för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända med uppehållstillstånd och/eller asylsökande. Medlen kan sökas av kommuner i samverkan med civilsamhället eller andra aktörer.

Regeringen har i vårbudgeten meddelat en förstärkning till länsstyrelserna avseende §37a-medel för flyktingguider och familjekontakter. Förstärkningen omfattar 15 miljoner kronor extra till insatser för föräldralediga och andra personer med små barn.

Jönköpings län förfogar för denna omgång 700 870 kronor inom ramen för § 37a.

Kontakt