Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärd för att hindra främmande fiskart

Solaborre (Lepomis gibbosus). Foto: Karls-Magnus Johansson

Nyligen upptäcktes ett bestånd med solaborre i Jönköpings kommun. Solaborren är en främmande art som är ett hot för våra inhemska fiskarter.

Ett bestånd med den nordamerikanska arten solaborre (Lepomis gibbosus) upptäcktes under juni månad i Bergadammen i Jönköpings kommun. Det är det andra fyndet i Sverige av arten. Fisken har gjort en hel del skada runt om i Europa. Därför finns det förslag på att den ska klassas som ett invasivt skadedjur i hela EU. Den 9 juli påbörjades en akutåtgärd för att eliminera beståndet med solaborre. Detta görs genom att hela Bergadammen töms på vatten.

- Invasiva, främmande växt- och djurarter är ett stort problem då de kan sprida sjukdomar och utkonkurrera våra inhemska arter. Solaborren är en art som kan orsaka stor skada i vårt ekosystem och bland våra naturliga fiskarter. Därför var det nödvändigt med en akutåtgärd för att förhindra en spridning av arten i våra vattendrag, säger Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping