Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapportera in EU-listade invasiva främmande arter

Gul Skunkkalla (Lysichiton americanus) är en storvuxen kallaväxt från Nordamerika som är mycket invasiv.

Gul Skunkkalla (Lysichiton americanus) är en storvuxen kallaväxt från Nordamerika som är mycket invasiv.

Invasiva främmande arter är ett växande problem i Sverige. Problemet är också stort inom EU och i resten av världen

Inom EU finns en lista över 49 arter som ska tas bort eller begränsas i naturen. Av dessa förekommer elva i Sverige och fem i Jönköpings län. För att kunna bekämpa invasiva främmande arter behövs mer kunskap om var de finns och till detta kan alla bidra, inte minst allmänheten. För att underlätta rapportering av de EU-listade arterna har ArtDatabanken lanserat en ny och webbaserad inrapporteringsmöjlighet för invasiva främmande arter, www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Den är främst avsedd för att du lättare ska kunna rapportera in observationer via din mobiltelefon eller dator.

Naturvårdsverkets information om invasiva arter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping